Sťažnosť ako nástroj k lepšiemu fungovaniu vzťahov vo firme

„Šťastím každej spoločnosti je fakt, že sú klienti ochotní sa sťažovať.“ Pod sťažnosťou môžeme rozumieť akúkoľvek vyjadrenú námietku, či nespokojnosť klienta s poskytovanými službami alebo produktmi, pričom môže byť podaná ústne, elektronicky alebo písomnou formou....

Socioterapia a humanizácia organizácie

Pre stroje a technické zariadenia zabezpečuje každá organizácia pravidelný servis, buď vlastným servisným útvarom alebo externým dodávateľom servisných výkonov. Keď sa niečo pokazí, príde kompetentný odborník, zariadenie opraví a túto službu organizácia vníma ako...

Aplikácia socioterapie v pomáhajúcich profesiách

Pomáhajúce profesie majú svoj základ v intervenciách s jednotlivcom v rámci sociálnych skupín, ktoré majú svoje zvláštnosti a osobitosti vyplývajúce zo sociálneho, psychického alebo telesného zranenia klientov. Prax v oblasti pomáhajúcich profesií vyžaduje okrem...

Zmeňme postoj k ľuďom, zmení sa svet

„Je nutné si uvedomiť, že v spoločnosti, ktorá prestala byť kultúrou, a ktorá pustila zo zreteľu hľadanie, sa môže skoro všetko stať drogou, teda aj práca, majetok…“ Rüdiger Dahlke V prípade, že sa začne diskutovať na tému „drogy“, väčšina ľudí má...