Frekventantom centrovaný otvorený výcvik v PCA prístupe

Jednou z oblastí, kde sa princíp otvorenosti odráža, je stanovovanie dĺžky trvania výcviku. Frekventant si sám určuje počet hodín, ktoré absolvuje a čas, kedy sa cíti byť zrelý na ukončenie výcviku. Ak dôverujeme v súlade s teóriou PCA rastovému potenciálu každého...

Encounterové skupiny vo vzdelávaní sestier

Aplikovať encounterové skupiny ako formu vzdelávania študentiek pripravujúcich sa na povolanie sestra, sa experimentálne rozhodli na Katedre Ošetrovateľstva Trnavskej univerzity v akademickom roku 2007/2008. V závere akademického roka 2009/2010, súbežne s ukončením...