Sťažnosť ako nástroj k lepšiemu fungovaniu vzťahov vo firme

„Šťastím každej spoločnosti je fakt, že sú klienti ochotní sa sťažovať.“ Pod sťažnosťou môžeme rozumieť akúkoľvek vyjadrenú námietku, či nespokojnosť klienta s poskytovanými službami alebo produktmi, pričom môže byť podaná ústne, elektronicky alebo písomnou formou....