Aplikácia socioterapie v pomáhajúcich profesiách

Pomáhajúce profesie majú svoj základ v intervenciách s jednotlivcom v rámci sociálnych skupín, ktoré majú svoje zvláštnosti a osobitosti vyplývajúce zo sociálneho, psychického alebo telesného zranenia klientov. Prax v oblasti pomáhajúcich profesií vyžaduje okrem...