Frekventantom centrovaný otvorený výcvik v PCA prístupe

Jednou z oblastí, kde sa princíp otvorenosti odráža, je stanovovanie dĺžky trvania výcviku. Frekventant si sám určuje počet hodín, ktoré absolvuje a čas, kedy sa cíti byť zrelý na ukončenie výcviku. Ak dôverujeme v súlade s teóriou PCA rastovému potenciálu každého...

Aplikácia PCA v prostredí školy

„Vlastne je úplný zázrak, že moderné metódy vyučovania ešte celkom nezadusili svätú zvedavosť, pretože táto jemná rastlinka potrebuje okrem povzbudzovania hlavne slobodu. Bez nej bezpochyby zahynieme.“ Albert Einstein Základným princípom v našej škole je PCA....

Porovnání proces-orientovanej psychoterapie (POP) s PCA

Proces orientovaná psychoterapie, někdy nazývaná jako procesová práce, je psychologický přístup, který v sedmdesátých letech 20. století ve Švýcarsku vytvořil Američan Arnold Mindell spolu se svými kolegy. Mindell byl původní profesí fyzik, později se zabýval...

Deti nie sú zlé

Hovorí sa, že deti sú naša budúcnosť. A tiež sa hovorí, že budúcnosť je vo vzdelávaní. Samozrejme, obe tieto tvrdenia sú pravdivé. V ostatných rokoch sa však učitelia čoraz častejšie sťažujú, že vzdelávanie viazne, pretože deti sú iné ako pred desiatimi, dvadsiatimi,...

Riadiaci pracovník ako socioterapeut

Existuje viacero teórií a delení riadenia ľudí. Medzi to najzákladnejšie tradičné delenie riadenia patrí: direktívne riadenie – je postavené na asymetrickom vzťahu, v ktorom funguje jednosmerná komunikácia. Vedúci pracovník vydáva rozkazy a podriadený ich plní....