Dynamika – kľúčový faktor skupinového diania

O skupinovej psychoterapii už bolo napísané nemálo a ja tiež rada prispejem svojím pohľadom. Pretože je to fenomén. Môj pohľad je pochopiteľne ovplyvnený najmä mojou skúsenosťou člena výcviku v psychoterapii. Základom akéhokoľvek skupinového diania je skupinová...

Encounterové skupiny vo vzdelávaní sestier

Aplikovať encounterové skupiny ako formu vzdelávania študentiek pripravujúcich sa na povolanie sestra, sa experimentálne rozhodli na Katedre Ošetrovateľstva Trnavskej univerzity v akademickom roku 2007/2008. V závere akademického roka 2009/2010, súbežne s ukončením...

Kde sa daseinanalýza stretáva s PCA

Psychológia je mladá veda a ešte stále nedisponuje jednotnou teóriou s vysokou výpovednou hodnotou, ktorá by nachádzala uplatnenie aj v psychoterapii. Rôznorodo a nekonzistentne pôsobí množstvo čiastkových teórií a izolovaných konštruktov, vysvetľujúcich čiastkové...