Frekventantom centrovaný otvorený výcvik v PCA prístupe

Jednou z oblastí, kde sa princíp otvorenosti odráža, je stanovovanie dĺžky trvania výcviku. Frekventant si sám určuje počet hodín, ktoré absolvuje a čas, kedy sa cíti byť zrelý na ukončenie výcviku. Ak dôverujeme v súlade s teóriou PCA rastovému potenciálu každého...

Aplikácia PCA v prostredí školy

„Vlastne je úplný zázrak, že moderné metódy vyučovania ešte celkom nezadusili svätú zvedavosť, pretože táto jemná rastlinka potrebuje okrem povzbudzovania hlavne slobodu. Bez nej bezpochyby zahynieme.“ Albert Einstein Základným princípom v našej škole je PCA....

Porovnání proces-orientovanej psychoterapie (POP) s PCA

Proces orientovaná psychoterapie, někdy nazývaná jako procesová práce, je psychologický přístup, který v sedmdesátých letech 20. století ve Švýcarsku vytvořil Američan Arnold Mindell spolu se svými kolegy. Mindell byl původní profesí fyzik, později se zabýval...

Dynamika – kľúčový faktor skupinového diania

O skupinovej psychoterapii už bolo napísané nemálo a ja tiež rada prispejem svojím pohľadom. Pretože je to fenomén. Môj pohľad je pochopiteľne ovplyvnený najmä mojou skúsenosťou člena výcviku v psychoterapii. Základom akéhokoľvek skupinového diania je skupinová...

Prečo (ne)môžem byť terapeutom?

„Všetko, čo viem o osobnosti, som sa naučil od svojich klientov.“ C. R. Rogers Ešte na gymnáziu som koketovala s dvoma smermi, ktoré by sa mi páčili ako moja budúca profesia. Zvažovala som medzi žurnalistikou a psychológiou. Zvíťazilo to prvé, pretože som si bola viac...