Porovnání proces-orientovanej psychoterapie (POP) s PCA

Proces orientovaná psychoterapie, někdy nazývaná jako procesová práce, je psychologický přístup, který v sedmdesátých letech 20. století ve Švýcarsku vytvořil Američan Arnold Mindell spolu se svými kolegy. Mindell byl původní profesí fyzik, později se zabýval...