Aplikácia socioterapie v pomáhajúcich profesiách

Pomáhajúce profesie majú svoj základ v intervenciách s jednotlivcom v rámci sociálnych skupín, ktoré majú svoje zvláštnosti a osobitosti vyplývajúce zo sociálneho, psychického alebo telesného zranenia klientov. Prax v oblasti pomáhajúcich profesií vyžaduje okrem...

Psychoterapia v práci sestry

Psychoterapia je zámerné upravovanie narušenej činnosti organizmu (choroby, poruchy) psychologickými prostriedkami, s cieľom liečby. Narušenie činnosti sa môže týkať psychických procesov a osobnosti alebo somatických procesov a orgánových funkcií. Môže byť podmienené...

Koučing orientovaný na človeka

V súčasnosti nie je sformulovaná žiadna jednoznačná definícia koučingu, napriek tomu v rámci uznávaných koučingových smerov existuje určitá zhoda pojmov. Koučing je chápaný ako interaktívny proces vzťahujúci sa na jednotlivca alebo skupinu a zahrňujúci pracovné alebo...