Aplikácia PCA v prostredí školy

„Vlastne je úplný zázrak, že moderné metódy vyučovania ešte celkom nezadusili svätú zvedavosť, pretože táto jemná rastlinka potrebuje okrem povzbudzovania hlavne slobodu. Bez nej bezpochyby zahynieme.“ Albert Einstein Základným princípom v našej škole je PCA....

Porovnání proces-orientovanej psychoterapie (POP) s PCA

Proces orientovaná psychoterapie, někdy nazývaná jako procesová práce, je psychologický přístup, který v sedmdesátých letech 20. století ve Švýcarsku vytvořil Američan Arnold Mindell spolu se svými kolegy. Mindell byl původní profesí fyzik, později se zabýval...

Aká matka, taká Katka, aký šéf, taká banka

„Manažment je vykonávanie vecí prostredníctvom ostatných ľudí“ E. Dale, J. Hays Tento článok som sa rozhodol písať na základe 10-ročnej skúsenosti v bankovníctve a 7-ročnej skúsenosti s encounterovými skupinami. Bankovníctvo je podľa môjho názoru jednou z...

Emócie a dôvera na pracovisku

Každý z nás potrebuje ocenenie. Je to základná potreba, ktorá nás poháňa počas celého života. Maslow zaraďuje potrebu ocenenia na štvrtú úroveň svojej známej pyramídy potrieb, medzi tzv. nedostatkové potreby, ktoré si človek napĺňa získavaním úcty, vážnosti a...

Deti nie sú zlé

Hovorí sa, že deti sú naša budúcnosť. A tiež sa hovorí, že budúcnosť je vo vzdelávaní. Samozrejme, obe tieto tvrdenia sú pravdivé. V ostatných rokoch sa však učitelia čoraz častejšie sťažujú, že vzdelávanie viazne, pretože deti sú iné ako pred desiatimi, dvadsiatimi,...