Encounterové skupiny vo vzdelávaní sestier

Aplikovať encounterové skupiny ako formu vzdelávania študentiek pripravujúcich sa na povolanie sestra, sa experimentálne rozhodli na Katedre Ošetrovateľstva Trnavskej univerzity v akademickom roku 2007/2008. V závere akademického roka 2009/2010, súbežne s ukončením...

Experienciálne učenie vo vzdelávaní sestier

Systematické vzdelávanie sestry je zamerané predovšetkým na získavanie širokého spektra odborných kompetencií, ktoré sú predpokladom pre výkon jej povolania. Práca sestry však presahuje rámec odbornej pomoci a poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Už azda nikto...