Aká matka, taká Katka, aký šéf, taká banka

„Manažment je vykonávanie vecí prostredníctvom ostatných ľudí“ E. Dale, J. Hays Tento článok som sa rozhodol písať na základe 10-ročnej skúsenosti v bankovníctve a 7-ročnej skúsenosti s encounterovými skupinami. Bankovníctvo je podľa môjho názoru jednou z...

Emócie a dôvera na pracovisku

Každý z nás potrebuje ocenenie. Je to základná potreba, ktorá nás poháňa počas celého života. Maslow zaraďuje potrebu ocenenia na štvrtú úroveň svojej známej pyramídy potrieb, medzi tzv. nedostatkové potreby, ktoré si človek napĺňa získavaním úcty, vážnosti a...

Riadiaci pracovník ako socioterapeut

Existuje viacero teórií a delení riadenia ľudí. Medzi to najzákladnejšie tradičné delenie riadenia patrí: direktívne riadenie – je postavené na asymetrickom vzťahu, v ktorom funguje jednosmerná komunikácia. Vedúci pracovník vydáva rozkazy a podriadený ich plní....

Sťažnosť ako nástroj k lepšiemu fungovaniu vzťahov vo firme

„Šťastím každej spoločnosti je fakt, že sú klienti ochotní sa sťažovať.“ Pod sťažnosťou môžeme rozumieť akúkoľvek vyjadrenú námietku, či nespokojnosť klienta s poskytovanými službami alebo produktmi, pričom môže byť podaná ústne, elektronicky alebo písomnou formou....

Prečo (ne)môžem byť terapeutom?

„Všetko, čo viem o osobnosti, som sa naučil od svojich klientov.“ C. R. Rogers Ešte na gymnáziu som koketovala s dvoma smermi, ktoré by sa mi páčili ako moja budúca profesia. Zvažovala som medzi žurnalistikou a psychológiou. Zvíťazilo to prvé, pretože som si bola viac...