Sťažnosť ako nástroj k lepšiemu fungovaniu vzťahov vo firme

„Šťastím každej spoločnosti je fakt, že sú klienti ochotní sa sťažovať.“ Pod sťažnosťou môžeme rozumieť akúkoľvek vyjadrenú námietku, či nespokojnosť klienta s poskytovanými službami alebo produktmi, pričom môže byť podaná ústne, elektronicky alebo písomnou formou....

Socioterapia a humanizácia organizácie

Pre stroje a technické zariadenia zabezpečuje každá organizácia pravidelný servis, buď vlastným servisným útvarom alebo externým dodávateľom servisných výkonov. Keď sa niečo pokazí, príde kompetentný odborník, zariadenie opraví a túto službu organizácia vníma ako...