Je encounterová skupina pre každého?

„Myslím, že intenzívne prežívanie skupiny, v encounterovej skupine, pokiaľ je dobre vedená, je jedným z najvýznamnejších sociálnych objavov tohto storočia.“ Carl R. Rogers Úplne súhlasím s pánom Rogersom, v praxi však pozorujem i to, že niekoho  encounter skutočne...