Experienciálne učenie vo vzdelávaní sestier

Systematické vzdelávanie sestry je zamerané predovšetkým na získavanie širokého spektra odborných kompetencií, ktoré sú predpokladom pre výkon jej povolania. Práca sestry však presahuje rámec odbornej pomoci a poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Už azda nikto...