Socioterapeutický výcvik

Program profesionálneho vzdelávania a prípravy pre terapiu sociálnych vzťahov Cieľová skupina: – sociálne pracovníčky/pracovníci – vychovávatelia/vychovávateľky – pracovníci v centrách pre drogovo závislých – zdravotní a sociálni pracovníci...

Výcvik PCA

Človekom-centrované poradenstvo a psychoterapia Prečítajte si nižšie o náplni a forme výcvikového programu. Ak vás osloví spôsob, ako výcvik PCA – Človekom-centrovaného poradenstva a psychoterapie prebieha, máte záujem o osobnostný rast a rozvoj, budeme radi, ak sa...

Psychoterapia, socioterapia a dieťa

Jednodňový seminár organizujeme s obmenami už od roku 2010. Na pozvanie rôznych výchovno-vzdelávacích zariadení sme ho uskutočnili v mnohých slovenských mestách. Naším cieľom je, aby sa poznatky z oblasti psychoterapie a socioterapie využívali v bežnej školskej,...