Socioterapeutický výcvik

Program profesionálneho vzdelávania a prípravy pre terapiu sociálnych vzťahov Cieľová skupina: – sociálne pracovníčky/pracovníci – vychovávatelia/vychovávateľky – pracovníci v centrách pre drogovo závislých – zdravotní a sociálni pracovníci...

Čo je socioterapia

Socioterapia je terapia sociálnych vzťahov. Má multidisciplinárny charakter, aplikuje najmä poznatky sociálnej práce, psychoterapie, psychológie, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, práva, sociológie a medicíny. Cieľom socioterapie je zvýšiť kvalitu života...

Zoznam socioterapeutov

Zoznam socioterapeutov Inštitút psychoterapie a socioterapie si v súlade so svojimi stanovami dal za jeden z cieľov propagovať socioterapiu a pokúsiť sa ju inštitucionalizovať podobne, ako je inštitucionalizovaná aj psychoterapia. Je to postupný proces, ktorý vyžaduje...

Open forum

ČO? Inštitút psychoterapie a socioterapie (IPS) vám predstavuje možnosť riešenia napätia v sociálnej skupine* alebo medzi skupinami. Jednou z ciest, ako pracovať na zmierňovaní sociálnych a spoločenských konfliktov, je socioterapia. Socioterapia sa zaoberá nápravou...

Kniha – Socioterapia

Publikácia je prvou komplexnou publikáciou na Slovensku a v Česku, ktorá mapuje novovznikajúci odbor – socioterapiu. Tento odbor má svoje pevné miesto v systéme sociálnej starostlivosti a je aplikovateľný aj v školstve, zdravotníctve, vo firmách a organizáciách....