Ako byť sám sebou

Kniha je dočasne vypredaná, chystáme dotlač. Carl Rogers podnietil a rozvinul dnes prevládajúci humanistický trend v psychoterapii. Pôsobil ako úplne obyčajný človek, svoje názory si ticho ponechával pre seba a až keď si bol istý, vyjadril svoje objavné myšlienky. V...

Ja som OK – Ty si OK

Ja som OK – Ty si OK je „základnou“ knihou, azda až učebnicou, transakčnej analýzy. Je to prelomová kniha. Uvedie čitateľa do sveta jednej z najpopulárnejších teórií terapie, interpersonálnych vzťahov a osobnosti. Autor Thomas A. Harris v nej veľmi...

Objav sám seba

Mavis Klein: Objav sám seba Transakčná analýza je teória osobnosti a systematickej psychoterapie pre osobnostný rast a osobnostnú zmenu. Jej súčasťou je časť zaoberajúca sa tzv.životnými pozíciami a životnými scenármi – naučenými schémami a postojmi, ktoré sme...

Časopis

Socioterapia a psychoterapia blog Socioterapia a psychoterapia 2019/2 Socioterapia a psychoterapia 2019/1 Socioterapia a psychoterapia 2018/4 Socioterapia a psychoterapia 2018/3 Socioterapia a psychoterapia 2018/2 Socioterapia a psychoterapia 2018/1 Socioterapia a...

Naučte sa riešiť konflikty

Ľudovít Dobšovič: Naučte sa riešiť konflikty (3. vydanie) ISBN: 978-80-972008-0-0 V tejto knihe autor pútavou formou ponúka informácie o medziľudských vzťahoch, pričom sa zameriava najmä na verbálnu komunikáciu. Popri populárne podávaných teoretických poznatkoch...