PORADŇA

Sme účastníci programu vzdelávania v poradenstve a psychoterapii, ktorý organizuje Inštitút psychoterapie a socioterapie. Program je vedený v duchu humanistickej psychológie a psychoterapie Carla R.Rogersa, tzv. PCA výcvik. Sme pripravení počúvať Vás a rozprávať sa s...

Čo je PCA

PCA psychoterapia a poradenstvo Person-Centred Approach (PCA) je na Slovensku známy aj ako Človekom-centrovaný prístup (prípadne ako Na človeka zameraný prístup, ale aj tzv. rogersovský prístup). Je výsledkom dlhoročnej sústredenej práce Carla R. Rogersa (1902-1987)...

Terapeuti

PhDr. Ľudo Dobšovič psychoterapeut, socioterapeut Bratislava-Rača, Rybničná 40 mobil: +421 905 428 629 email: dobsovic.l@gmail.com – individuálne poradenstvo – párové poradenstvo – krízové poradenstvo PhDr. Lívia Dobšovič socioterapeut Bratislava-Rača, Rybničná 40...

Výcvik PCA

Človekom-centrované poradenstvo a psychoterapia Prečítajte si nižšie o náplni a forme výcvikového programu. Ak vás osloví spôsob, ako výcvik PCA – Človekom-centrovaného poradenstva a psychoterapie prebieha, máte záujem o osobnostný rast a rozvoj, budeme radi, ak sa...