Zoznam socioterapeutov

Inštitút psychoterapie a socioterapie si v súlade so svojimi stanovami dal za jeden z cieľov propagovať socioterapiu a pokúsiť sa ju inštitucionalizovať podobne, ako je inštitucionalizovaná aj psychoterapia. Je to postupný proces, ktorý vyžaduje v prvej fáze evidenciu relevantného počtu socioterapeutov, ktorí sa socioterapiou zaoberajú seriózne a profesionálne. Až keď bude počet socioterapeutov dostatočne veľký na to, aby sme mohli pokrývať Slovensko a mať zastúpenie socioterapeutov v rôznych zdravotných, sociálnych a školských  zariadeniach, potom môže nastať pokus o legislatívne zakotvenie socioterapie a jej stanovenie ako oficiálneho odboru.

Dovtedy socioterapeutov evidujeme a k tomu IPS vedie oficiálny zoznam socioterapeutov na Slovensku. Našou postupnou ambíciou je stať sa členom nadnárodnej spoločnosti združujúcej socioterapeutov v EÚ, prípadne aj mimo EÚ.

Požiadať o zápis do zoznamu socioterapeutov môžete bezplatne.

Kritéria pre zápis do zoznamu socioterapeutov nájdete tu.

 

Zoznam socioterapeutov:

PhDr. Lívia Lozsi

PhDr. Lívia Lozsi

924 00. Galanta, Hlavná 6
nar.: 11.10.1973
mobil: +421 (0)917 110 067
livialozsi@gmail.com

PhDr. Ľudo Dobšovič

PhDr. Ľudo Dobšovič

924 00  Galanta, Hlavná 6
nar.: 20.03.1952
mobil: +421 (0)905 428 629
dobsovic.l@gmail.com

Mgr. Marianna Kadlečíková

Mgr. Marianna Kadlečíková

Bratislava, Heyrovského 7
nar.: 12.04.1980
mobil: +421 (0)905 555 600
marianna.kadlecikova@gmail.com

Mgr. Mária Kubišová

Mgr. Mária Kubišová

Bratislava, Royova 27
nar.: 08.03.1963
mobil: +421 (0)905 312 362
poradna@vztahovaporadna.sk
www.vztahovaporadna.sk

Mgr. Vladimír Kohút

Mgr. Vladimír Kohút

Bratislava, Železničiarska 18
nar.: 19.04.1981
mobil: +421 (0)902 222 226
vladimir_kohut@socioterapia.sk

Mgr. Martina Kazičková

Mgr. Martina Kazičková

Jedľové Kostolany
nar.: 02.02.1965
mobil: +421 (0)903 472 600
martina.kazickova@mktraining.sk

Ing. Mgr. Peter Kazička

Ing. Mgr. Peter Kazička

Jedľové Kostolany
nar.: 16.11.1961
mobil: +421 (0)904 690 808
peter.kazicka@gmail.com

PhDr.Peter Kusý, PhD.

PhDr.Peter Kusý, PhD.

Trnava, Limbová 6052/4
nar.: 23.07.1988
mobil: +421 (0)904 306 324

Aktuálne