Zoznam socioterapeutov

Inštitút psychoterapie a socioterapie si v súlade so svojimi stanovami dal za jeden z cieľov propagovať socioterapiu a pokúsiť sa ju inštitucionalizovať podobne, ako je inštitucionalizovaná aj psychoterapia. Je to postupný proces, ktorý vyžaduje v prvej fáze evidenciu relevantného počtu socioterapeutov, ktorí sa socioterapiou zaoberajú seriózne a profesionálne. Až keď bude počet socioterapeutov dostatočne veľký na to, aby sme mohli pokrývať Slovensko a mať zastúpenie socioterapeutov v rôznych zdravotných, sociálnych a školských  zariadeniach, potom môže nastať pokus o legislatívne zakotvenie socioterapie a jej stanovenie ako oficiálneho odboru.

Dovtedy socioterapeutov evidujeme a k tomu IPS vedie oficiálny zoznam socioterapeutov na Slovensku. Našou postupnou ambíciou je stať sa členom nadnárodnej spoločnosti združujúcej socioterapeutov v EÚ, prípadne aj mimo EÚ.

Požiadať o zápis do zoznamu socioterapeutov môžete bezplatne.

Kritéria pre zápis do zoznamu socioterapeutov nájdete tu.

 

Zoznam socioterapeutov:

Bratislavský kraj

PhDr. Lívia Dobšovič

PhDr. Lívia Dobšovič

926 00  Slovenský Grob, Pri parku 27B
nar.: 1973
mobil: +421 (0)917 110 067
livia.dobsovic@gmail.com

PhDr. Ľudo Dobšovič

PhDr. Ľudo Dobšovič

926 00  Slovenský Grob, Pri parku 27B
nar.: 1952
mobil: +421 (0)905 428 629
dobsovic.l@gmail.com
Mgr. Marianna Zálesňáková

Mgr. Marianna Zálesňáková

Bratislava, Plánky 519/20
nar.: 1980
mobil: +421 (0)905 555 600
marianna.kadlecikova@gmail.com

Mgr. Mária Kubišová

Mgr. Mária Kubišová

Bratislava, Cukrová 14
nar.: 1963
mobil: +421 (0)905 312 362
poradna@vztahovaporadna.sk
Mgr. Vladimír Kohút

Mgr. Vladimír Kohút

Bratislava, Železničiarska 18
nar.: 1981
mobil: +421 (0)902 222 226
vladimir_kohut@socioterapia.sk

Trnavský kraj

PhDr.Peter Kusý, PhD.

PhDr.Peter Kusý, PhD.

Trnava, Limbová 6052/4
nar.: 1988
mobil: +421 (0)904 306 324
Mgr.Jana Chalányová

Mgr.Jana Chalányová

920 01  Hlohovec, R.Dilonga 6C
nar.: 1970
mobil: +421 (0)903 748 829

Trenčiansky kraj

Mgr.Renáta Rástočná

Mgr.Renáta Rástočná

911 08  Trenčín, Východná 690/31
nar.: 1964
mobil : +421905398561
rastocna.renata@centrum.sk

Žilinský kraj

Mgr.Lenka Horváthová

Mgr.Lenka Horváthová

034 01  Ružomberok, Nám.Slobody 1859/5
nar.: 1982
mobil: +421 (0)908 109 383
Mgr. et Mgr.Mária Kráľová

Mgr. et Mgr.Mária Kráľová

034 01  Ružomberok, Nová Hrboltová 6157/43
nar.: 1984
mobil: +421 (0)948 033 533
PhDr.Jaroslav Rakučák, DiS., PhD.

PhDr.Jaroslav Rakučák, DiS., PhD.

034 72  Liptovská Lúžna 91
nar.: 1974
mobil: +421 (0)908 054 986
jaroslav.rakucak@gmail.com
MUDr.Janka Nosková, MPH

MUDr.Janka Nosková, MPH

034 01. Ružomberok
nar.: 1966
mobil: +421 (0)905 709 531

Nitriansky kraj

Mgr. Martina Kazičková

Mgr. Martina Kazičková

951 96  Jedľové Kostolany
nar.: 1965
mobil: +421 (0)903 472 600
martina.kazickova@mktraining.sk

Ing. Mgr. Peter Kazička

Ing. Mgr. Peter Kazička

951 96  Jedľové Kostolany
nar.: 1961
mobil: +421 (0)904 690 808
peter.kazicka@gmail.com

Mgr. Marica Chamulová

Mgr. Marica Chamulová

934 01  Levice, Okružná 4
nar.: 1968
mobil: +421 (0)904 515 524
Mgr. Zuzana Valkovičová

Mgr. Zuzana Valkovičová

949 01 Nitra, Ružová 81
nar.: 1970
mobil: +421 (0)911 923 921
PhDr. Andrea Páleniková

PhDr. Andrea Páleniková

956 18  Bošany, Komenského 664/1D
nar.: 1972
mobil: +421 (0)903 539 770

Banskobystrický kraj

Mgr.Silvia Husáriková

Mgr.Silvia Husáriková

960 01  Zvolen, Ľ.Štúra 15/A
nar.: 1970
mobil: +421 (0)907 801 251
PhDr.Katarína Majerová Kropáčová, PhD.

PhDr.Katarína Majerová Kropáčová, PhD.

985 59  Vidiná, Zelená 10
nar.: 1981
mobil: +421 (0)908 378 637
Mgr. Juliana Kochlicová Ištoková

Mgr. Juliana Kochlicová Ištoková

960 01  Zvolen, Rákoš 22
nar.: 1974
mobil: +421 (0)907 834 727
Mgr. Miroslava Cibuľová

Mgr. Miroslava Cibuľová

976 63  Predajná, Borgondia 89/6
nar.: 1979
mobil: +421 (0)907 418 604
Lucia Sujová

Lucia Sujová

974 01  Banská Bystrica, Majerská cesta 65/A
nar.: 1991
mobil: +421 (0)902 283 266
Kristína Petríková

Kristína Petríková

976 37  Hrochoť, Hlavná 566/121
nar.: 1992
mobil: +421 (0)904 028 313
kristinapetrikova121@gmail.com

Košický kraj

Prešovský kraj

Mgr.Zuzana Poláková

Mgr.Zuzana Poláková

080 01 Prešov, Prostějovská 15
nar.: 1972
mobil: +421 (0)948 534 277

Aktuálne