Zoznam socioterapeutov

Inštitút psychoterapie a socioterapie si v súlade so svojimi stanovami dal za jeden z cieľov propagovať socioterapiu a pokúsiť sa ju inštitucionalizovať podobne, ako je inštitucionalizovaná aj psychoterapia. Je to postupný proces, ktorý vyžaduje v prvej fáze evidenciu relevantného počtu socioterapeutov, ktorí sa socioterapiou zaoberajú seriózne a profesionálne. Až keď bude počet socioterapeutov dostatočne veľký na to, aby sme mohli pokrývať Slovensko a mať zastúpenie socioterapeutov v rôznych zdravotných, sociálnych a školských  zariadeniach, potom môže nastať pokus o legislatívne zakotvenie socioterapie a jej stanovenie ako oficiálneho odboru.

Dovtedy socioterapeutov evidujeme a k tomu IPS vedie oficiálny zoznam socioterapeutov na Slovensku. Našou postupnou ambíciou je stať sa členom nadnárodnej spoločnosti združujúcej socioterapeutov v EÚ, prípadne aj mimo EÚ.

Požiadať o zápis do zoznamu socioterapeutov môžete bezplatne.

Kritéria pre zápis do zoznamu socioterapeutov nájdete tu.

 

Zoznam socioterapeutov:

Bratislavský kraj

PhDr. Lívia Dobšovič

PhDr. Lívia Dobšovič

926 00  Slovenský Grob, Pri parku 27B
nar.: 1973
mobil: +421 (0)917 110 067
livia.dobsovic@gmail.com

PhDr. Ľudo Dobšovič

PhDr. Ľudo Dobšovič

926 00  Slovenský Grob, Pri parku 27B
nar.: 1952
mobil: +421 (0)905 428 629
dobsovic.l@gmail.com

Mgr. Marianna Kadlečíková

Mgr. Marianna Kadlečíková

Bratislava, Heyrovského 7
nar.: 1980
mobil: +421 (0)905 555 600
marianna.kadlecikova@gmail.com

Mgr. Mária Kubišová

Mgr. Mária Kubišová

Bratislava, Royova 27
nar.: 1963
mobil: +421 (0)905 312 362
poradna@vztahovaporadna.sk
www.vztahovaporadna.sk

Mgr. Vladimír Kohút

Mgr. Vladimír Kohút

Bratislava, Železničiarska 18
nar.: 1981
mobil: +421 (0)902 222 226
vladimir_kohut@socioterapia.sk

Trnavský kraj

PhDr.Peter Kusý, PhD.

PhDr.Peter Kusý, PhD.

Trnava, Limbová 6052/4
nar.: 1988
mobil: +421 (0)904 306 324
Mgr.Jana Chalányová

Mgr.Jana Chalányová

920 01  Hlohovec, R.Dilonga 6C
nar.: 1970
mobil: +421 (0)903 748 829

Trenčiansky kraj

Žilinský kraj

Mgr.Lenka Horváthová

Mgr.Lenka Horváthová

034 01  Ružomberok, Nám.Slobody 1859/5
nar.: 1982
mobil: +421 (0)908 109 383
Mgr. et Mgr.Mária Kráľová

Mgr. et Mgr.Mária Kráľová

034 01  Ružomberok, Nová Hrboltová 6157/43
nar.: 1984
mobil: +421 (0)948 033 533
PhDr.Jaroslav Rakučák, DiS., PhD.

PhDr.Jaroslav Rakučák, DiS., PhD.

034 72  Liptovská Lúžna 91
nar.: 1974
mobil: +421 (0)908 054 986
jaroslav.rakucak@gmail.com
MUDr.Janka Nosková, MPH

MUDr.Janka Nosková, MPH

034 01. Ružomberok
nar.: 1966
mobil: +421 (0)905 709 531

Nitriansky kraj

Mgr. Martina Kazičková

Mgr. Martina Kazičková

Jedľové Kostolany
nar.: 1965
mobil: +421 (0)903 472 600
martina.kazickova@mktraining.sk

Ing. Mgr. Peter Kazička

Ing. Mgr. Peter Kazička

Jedľové Kostolany
nar.: 1961
mobil: +421 (0)904 690 808
peter.kazicka@gmail.com

Banskobystrický kraj

Ján Hraško

Ján Hraško

960 01  Zvolen, M.R.Štefánika 53
nar.: 1973
mobil: +421 (0)904 155 540
Mgr.Silvia Husáriková

Mgr.Silvia Husáriková

960 01  Zvolen, Ľ.Štúra 15/A
nar.: 1970
mobil: +421 (0)907 801 251
PhDr.Katarína Majerová Kropáčová, PhD.

PhDr.Katarína Majerová Kropáčová, PhD.

985 59  Vidiná, Zelená 10
nar.: 1981
mobil: +421 (0)908 378 637

Košický kraj

Prešovský kraj

Mgr.Zuzana Poláková

Mgr.Zuzana Poláková

080 01 Prešov, Prostějovská 15
nar.: 1972
mobil: +421 (0)948 534 277

Aktuálne