PhDr. Ľudo Dobšovič

PhDr. Ľudo Dobšovič

psychoterapeut, socioterapeut

Bratislava-Rača, Rybničná 40
mobil: +421 905 428 629
email: dobsovic.l@gmail.com

– individuálne poradenstvo
– párové poradenstvo
– krízové poradenstvo

PhDr. Lívia Dobšovič

PhDr. Lívia Dobšovič

socioterapeut

Bratislava-Rača, Rybničná 40
mobil: +421 917 110 067
email. livia.dobsovic@gmail.com

– individuálne poradenstvo
– párové poradenstvo
– socioterapia

Mgr. Viera Lutherová

Mgr. Viera Lutherová

Kremnica, ČSA 263/56
mobil: +421 908 907 585
email: viera.lutherova@balans.help
www.balans.help

– poradenstvo zamerané na rodinu, výchovné problémy
– poradenstvo pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
– individuálna hrová terapia detí
– terapia neuromotorickej nezrelosti metodikou INPP

Mgr. Jana Trčková

Mgr. Jana Trčková

terapeutické poradenství

Lednice (CZ), Mikulovská 680
mobil: +420 720 111 712
email: ja.trckova@gmail.com
www.psychoterapeut-breclav.cz

– individuální konzultace
– párové, rodinné konzultace

Mgr. Marianna Zálesňáková

Mgr. Marianna Zálesňáková

terapeutické poradenstvo

Bratislava, Heyrovského 7
mobil: +421905 555 600
email:
mariannakadlecikova.inpp@gmail.com

– individuálne poradenstvo
– socioterapia
– sluchový tréning Benaudira
– INPP terapia neuromotorickej nezrelosti

Mgr. Naďa Jurečková

Mgr. Naďa Jurečková

psychologické poradenství

Nadja – poradna pro zdravý život, Praha 10, Úvalská 10a 
mobil: +420 723 186 730
email: nada@poradnanadja.cz
www.poradnanadja.cz

– psychologická pomoc při řešení složitých životních situací
– individuální, párové, rodinné konzultace
– poradenství a péče o zlepšení celkové kvality života

Eva Balážová

Eva Balážová

Bratislava, Oravská 11
mobil: +421 903 423 706
email:
zmena.rast@gmail.com
eva@clovek.cc

– individuálne poradenstvo
– párové a skupinové poradenstvo
– podpora pri zmene v osobnom a pracovnom živote

 

Mgr. Monika Grepiniaková

Mgr. Monika Grepiniaková

Senica, Hurbanova 542
mobil: +421 904 862 746
email:
grepiniakovamony@gmail.com

www.spcsenica.webnode.sk

– individuálne poradenstvo
– párové a skupinové poradenstvo

 

Aktuálne