PhDr. Ľudo Dobšovič

PhDr. Ľudo Dobšovič

psychoterapeut, socioterapeut

Galanta, Hlavná ul. 6, OC Galaxia
mobil: 0905 428 629
dobsovic.l@gmail.com

– individuálne poradenstvo
– párové poradenstvo
– krízové poradenstvo

PhDr. Lívia Lozsi

PhDr. Lívia Lozsi

socioterapeut

Galanta, Hlavná ul. 6, OC Galaxia
0917 110 067

– individuálne poradenstvo
– párové poradenstvo
– socioterapia

Mgr. Viera Lutherová

Mgr. Viera Lutherová

Kremnica, ČSA 263/56
0908 907 585
viera.lutherova@balans.help
www.balans.help

– poradenstvo zamerané na rodinu, výchovné problémy
– poradenstvo pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
– individuálna hrová terapia detí
– terapia neuromotorickej nezrelosti metodikou INPP

Mgr. Jana Trčková

Mgr. Jana Trčková

terapeutické poradenství

Lednice (CZ), Mikulovská 680
+420 720 111 712
ja.trckova@gmail.com
www.psychoterapeut-breclav.cz

– individuální konzultace
– párové, rodinné konzultace

Mgr. Marianna Kadlečíková

Mgr. Marianna Kadlečíková

terapeutické poradenstvo

Bratislava, Heyrovského 7
0905 555 600
mariannakadlecikova.inpp@gmail.com

– individuálne poradenstvo
– socioterapia
– sluchový tréning Benaudira
– INPP terapia neuromotorickej nezrelosti

Mgr. Naďa Jurečková

Mgr. Naďa Jurečková

psychologické poradenství

Nadja – poradna pro zdravý život, Praha, Žateckých 842/3
+420 723 186 730
nada@poradnanadja.cz
www.poradnanadja.cz

– psychologická pomoc při řešení složitých životních situací
– individuální, párové, rodinné konzultace
– poradenství a péče o zlepšení celkové kvality života

Mgr. Lucia Čibenková

Mgr. Lucia Čibenková

Trenčín, Kubranská 40/19
0905 628 027
lucia.cibenkova@gmail.com

– individuálne poradenstvo
– facilitovanie skupín

Mgr. Monika Grepiniaková

Mgr. Monika Grepiniaková

Senica, Hurbanova 542
0904 862 746
grepiniakovamony@gmail.com
www.spcsenica.webnode.sk

– individuálne poradenstvo
– párové a skupinové poradenstvo

 

Aktuálne