Sloboda bytia

Pravidelné stretnutia – otvorená skupina pre verejnosť – cca 1x za mesiac v Bratislave (pozri Aktuality – bočný panel).

Sloboda je ako droga – prenáša nás do „iného sveta“. Nemá hranice a predsa je zodpovedná.
Príďte spolu s inými uvažovať o tom, čo je to sloboda a ako žiť slobodne svoj život a hľadať odpovede napríklad na otázky:

  • Je možné slobodne komunikovať?
  • Je možné zodpovedať sa iba sebe samému a zároveň mať dobré vzťahy?
  • Stáva sa vám, že zvažujete a hľadáte slová, ktoré povedať a ktoré radšej „podržať“, aby ste si nenarobili problémy?
  • Je sloboda záležitosť učenia a výchovy? Akého učenia a akej výchovy?
  • Je sloboda iba vecou rozhodnutia, alebo je to vysledok zrenia?
  • Nosce Te Ipsum! (Poznaj sám seba!) – cesta k slobode…..

Strach, vyžadovaná poslušnosť, kontrola a nedôvera zabíjajú tvorivosť, sú zdrojom mnohých napätí, potláčaného hnevu a zlých medziľudských vzťahov.

Ak máte chuť a záujem dozvedieť sa, ako tieto otázky riešia konkrétni ľudia, ste na správnom mieste. Stretnete sa s príbehmi iných ľudí a možno v nich nájdete inšpiráciu aj pre seba…

Slobodu nemožno človeku vziať, ak si ju vziať nedá.

Znalosti

Publikované

9. mája 2016