Encounterové skupiny facilitované členmi IPS

 

IPS poskytuje niekoľko encounterových skupín. Môžete si vybrať skupinu podľa miesta konania, vyhovujúcich termínov či facilitátorov. Všetky skupiny majú podobnú frekvenciu, t.j. stretnutia 5-6 víkendov za rok a vychádzajú z rovnakej filozofie. To, čo ich odlišuje okrem technických parametrov, ako je miesto konania atď., sú osobnosti jednotlivých facilitátorov.

Príďte si to vyskúšať a rozhýbte svoj život tam, kde chcete pohyb. Tešíme sa na vás.

Ľudo Dobšovič, Lívia Dobšovič

Ľudo Dobšovič, Lívia Dobšovič

 

Miesta konania:
Bratislava-Rača
Rybničná 40, 1.posch., č.dv.132

17. – 19.10.2021

Bratislava-Rača
Rybničná 40, 1.posch., č.dv.132
26.09.2021 (nedeľa)

Zvolen, Stará radnica
24. – 25.09.2021

Žilina, P.O.Hviezdoslava 9, Rodinné centrum Rozprávka
11.07.2021 (nedeľa)

Kontakt:
Lívia Dobšovič – livia.dobsovic@gmail.com (0917 110 067)
Ľudo Dobšovič – dobsovic.l@gmail.com (0905 428 629)

Viac informácií

Marianna Zálesňáková, Marián Královič

Marianna Zálesňáková, Marián Královič

 

Miesta konania:
Bratislava, Pluhová 2

Viac informácií

Filip Kubiš, Helena Šaldová

Filip Kubiš, Helena Šaldová

 

Miesto konania:
Praha, Školská 32Viac informácií

Jana Trčková

Jana Trčková

 

Miesto konania:
Mikulov, ul. 1. května 1, Yoga Oaza studio


Viac informácií

Aktuálne