Psychoterapia, socioterapia a dieťa

Jednodňový seminár organizujeme s obmenami už od roku 2010. Na pozvanie rôznych výchovno-vzdelávacích zariadení sme ho uskutočnili v mnohých slovenských mestách. Naším cieľom je, aby sa poznatky z oblasti psychoterapie a socioterapie využívali v bežnej školskej, poradenskej praxi, v rôznych výchovných a vzdelávacích zariadeniach. Seminár je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách, ktorí pracujú s deťmi.

V roku 2017 organizujeme seminár: 
29.3.2017 v Banskej Bystrici

Prihlásiť sa môžete tu a pozvánku si môžete stiahnuť tu.

19.4.2017 v Martine
Prihlásiť sa môžete tu a pozvánku si môžete stiahnuť tu.

 

Aktuálny program (upravený na základe spätnej väzby od účastníkov):

Doobeda prednáškový blok:

Mgr. Viera Lutherová – Príčiny agresivity detí a konštruktívne zvládanie konfliktov v školskom prostredí. Praktické skúsenosti, tipy a jednoducho sprostredkovaná dynamika konfliktu.

MUDr. Ivan Juráš – Téma konfliktov je doplnená o ponuku osvedčeného programu riešenia konfliktov „Koberček mieru”, ktorý sa už roky praktizuje v MŠ a ZŠ Montessori. Tiež sa dozviete o Experienciálnom učení a súvislostiach s neuropsychologickými mechanizmami učenia sa.

PhDr. Ľudovít Dobšovič – Supervízia ako efektívna cesta vzdelávania a osobnostného rastu pre zamestnancov výchovných a školských zariadení. Cesta sebapoznania nie je ľahká, ale je najúčinnejšia pri vytváraní spolupráce vo vzťahu žiak/dieťa/klient a učiteľ/vychovávateľ/poradenský pracovník.

Poobede dve paralelné aktivity:

MUDr. Ivan Juráš – INPP metóda a neurofyziologické príčiny zlyhávania detí s poruchami pozornosti, učenia a správania. 

PhDr. Ľudovít Dobšovič, PhDr. Lívia Lozsi – encounterová skupina, ochutnávka skupinového zážitkového vzdelávania zameraného na osobnostný rast.

Ak máte záujem zorganizovať uzavretý seminár pre svoje zariadenie, prípadne sa spojíte z viacerých škôl alebo detských domovov, kontaktujte koordinátorku Mgr. Vieru Lutherovú (0908 907 585). Pri viac ako 25 účastníkoch je poplatok za osobu nižší ako oficiálne vstupné 20 €. Čím viac účastníkov, tým nižšia cena (cena je orientačná, závisí od nákladov na cestovné lektorov).

Znalosti

Publikované

9. mája 2016