Objav sám seba

objavsamsebaMavis Klein: Objav sám seba

Transakčná analýza je teória osobnosti a systematickej psychoterapie pre osobnostný rast a osobnostnú zmenu. Jej súčasťou je časť zaoberajúca sa tzv.životnými pozíciami a životnými scenármi – naučenými schémami a postojmi, ktoré sme získali od relevantných ľudí vplyvom výchovy. Scenáre nás sprevádzajú počas celého života, neraz sú zdrojom rôznych zložitých a komplikovaných situácií a aj zdrojom konfliktov. Porozumieť scenárom znamená lepšie porozumieť sebe samému, svojim komunikačným stereotypom a bariéram, uvedomiť si svoj podiel na konfliktoch a redukovať ich.

Autorka podrobne a zasvätene popisuje päť základných životných scenárov a ich „zlúčenín“, rôznych kombinácií a charakteristík a každý čitateľ si môže nájsť ten „svoj“ scenár.

Kto chce pokojnejšie a spokojnejšie žiť, kto chce žiť v zmysluplných a napĺňajúcich vzťahoch, ten by si rozhodne mohol dopriať hlbšie nazrieť do tajov transakčnej analýzy. Zvýši sa pravdepodobnosť, že v živote mu pribudne viac „tepla a svetla“ ☺.

Pozývame vás do sveta objavov svojho vnútra, seba samých, na rozkvitnutú „lúku bytia“…

 

10 typov osobnosti podľa životných scenárov:

Chladný intelektuál

Autoritatívny žalobca

Bojovník prehratých bitiek

Váhavý skeptik

Dobrák

Hrdá nula

Nešťastie nad nešťastia

Ponížený služobník

Kajúcny hriešnik

Nahnevaný outsider

Znalosti

Publikované

27. októbra 2016