O osobnej moci

C.R.Rogers ponúka úvahy a diskusie o efektívnosti Človekom-centrovaného prístupu (PCA) k psychoterapii a tvrdí, že všetky organizmy, vrátane človeka, majú v sebe konštruktívnu energiu, ktorá ich „pohýňa“ smerom k autonómii a naplneniu svojej podstaty, k naplneniu svojich možností a potenciálu, ktorý v sebe majú (túto energiu nazýva „aktualizačná tendencia“). V jednotlivých kapitolách čitateľovi predstavuje, ako je možné aktualizačnú tendenciu uvoľniť, čo umožňuje jednotlivcom nabrať odvahu rozhodovať o priebehu a kvalite svojho života. Autor v knihe predstavuje množstvo príkladov, ktorými ilustruje PCA v oblasti vzdelávania, partnerských vzťahov, manažmentu, politiky atď.

Kniha O osobnej moci je jedna z najčítanejších kníh tohto velikána humanistickej psychológie a psychoterapie.

Cena: 15 € + balné a poštovné

Znalosti

Publikované

22. februára 2021