Muž a žena

Pravidelné stretnutia párov a jednotlivcov, ktorí spolu s ďalšími hľadajú odpovede na otázky kvalitného spolužitia, plnohodnotného vzťahu, pričom pozornosť je venovaná predovšetkým tzv. inštrumentálnym zložkám partnerského/manželského spolužitia:

  • spoločné hospodárenie (financie, majetok, spoločné/rozdelené účty, sporenie…)
  • intimita vo vzťahu (zdieľanie svojho prežívania s partnerom/partnerkou, erotika a sexualita vo vzťahu)
  • výchova detí (rozdelenie úloh pri výchove detí, otec robí z dcéry ženu, matka zo syna muža, jednotná výchova…)
  • voľný čas (koníčky a záujmy, výber dovolenky – miesto a čas a spôsob trávenia…)

Stretnutia sa konajú cca 1x mesačne v čase 18:00 – 21:00 hod v Nitre a v Bratislave (termíny pozri v stĺpčeku Aktuality).

Nitra, Mostná 13, Remeselnícke centrum – areál Ferenitky, cena: 10 € / 1 účastník
Bratislava-Rača, Rybničná 40, 1.posch.č.dverí 132, cena 12 €/ 1 účastník

Facilitátori: Ľudovít Dobšovič, Lívia Dobšovič

Informácie a prihlášky: Lívia Dobšovič, +421 917 110 067, livia.dobsovic@gmail.com

Znalosti

Publikované

9. mája 2016