Ku psychológii bytia

Ako môžeme podporiť slobodný rozvoj? Aké sú preň najlepšie výchovné podmienky? Sexuálne? Ekonomické? Politické? Aký svet potrebujeme, v ktorom by takíto ľudia rástli? Aký svet takíto ľudia vytvoria? Chorí ľudia sú vytváraní chorou spoločnosťou, je možné , že zdraví ľudia sú vytváraní zdravou spoločnosťou. Ale je tiež pravdou práve to, že chorí jednotlivci robia svoju spoločnosť viac chorou a zdraví jednotlivci robia svoju spoločnosť zdravšou. Rozvíjanie zdravia jednotlivca je jeden prístup k tomu, ako vytvárať lepší svet. Inými slovami, rozvíjanie osobného rastu je skutočná možnosť; liečba aktuálnych neurotických symptómov je ďaleko menej možná bez vonkajšej pomoci. Je relatívne ľahké zámerne sa pokúsiť byť čestnejším človekom; je veľmi náročné snažiť sa liečiť svoje vlastné kompulzie a obsesie.

A.H.Maslow

Cena: 15€

Znalosti

Publikované

27. októbra 2021