Ako byť sám sebou

Ako byť sám sebou

ako byt sam sebouKniha je dočasne vypredaná, chystáme dotlač.

Carl Rogers podnietil a rozvinul dnes prevládajúci humanistický trend v psychoterapii.

Pôsobil ako úplne obyčajný človek, svoje názory si ticho ponechával pre seba a až keď si bol istý, vyjadril svoje objavné myšlienky.

V 40-tych rokoch ho obvinili zo „zničenia jednoty psychoanalýzy”. Zistil, že samočinný proces vyrastá zvnútra človeka. Keď sa všetko prijíma tak, ako to bolo myslené, uvoľňuje sa vo vnútri človeka nový priestor – potenciál rozvíjať sa a rásť k svojej autonómnosti.

Svoju terapiu pomenoval ako nedirektívnu, neskôr klientom-centrovanú, až ju napokon nazval Človekom-centrovaný prístup (PCA – Person-Centred Approach).

Prispel novými titulmi odbornej literatúry, ktoré ovplyvnili celé generácie vychovávateľov. Zastával názor, že na osvojenie tejto terapie sú potrebné roky praxe, supervízie a konzultácií. Akademické vzdelanie tu nepomáha. To viedlo k záveru – a Rogers vyvodil z toho dôsledky – že človek nepotrebuje vysokoškolské vzdelanie na to, aby mohol byť terapeutom.

V posledných 15 rokoch svojho života uplatňoval svoju metódu v politike – školil politikov, vedúcich predstaviteľov a konfliktné skupiny.

Knihu si môžete objednať cez našu stránku.

Znalosti

Publikované

10. júna 2019