Sloboda od poznaného

Téma, ku ktorej sa Krishnamurti stále vracia, je sloboda človeka. Pod pojmom sloboda však nemá na mysli niečo, čo je možné si vydobyť alebo vlastniť, dokonca tvrdí, že slobodu nie je možné dosiahnuť ani vzburou, bojom alebo nejakým úsilím. Sloboda, táto preberačná a...

Ku psychológii bytia

Ako môžeme podporiť slobodný rozvoj? Aké sú preň najlepšie výchovné podmienky? Sexuálne? Ekonomické? Politické? Aký svet potrebujeme, v ktorom by takíto ľudia rástli? Aký svet takíto ľudia vytvoria? Chorí ľudia sú vytváraní chorou spoločnosťou, je možné , že zdraví...

Manifest socioterapie

Manifest socioterapie Socioterapia je samostatný odbor integrujúci teoretické poznatky, metódy a techniky psychoterapie a sociálnej práce. Socioterapiu charakterizuje cieľ – nájsť spôsob, ako využiť potenciál jednotlivca a jeho sociálneho systému využiť ich spoločné...

O osobnej moci

C.R.Rogers ponúka úvahy a diskusie o efektívnosti Človekom-centrovaného prístupu (PCA) k psychoterapii a tvrdí, že všetky organizmy, vrátane človeka, majú v sebe konštruktívnu energiu, ktorá ich „pohýňa“ smerom k autonómii a naplneniu svojej podstaty, k...