Vitajte na stránke Inštitútu psychoterapie a socioterapie (IPS)

Inštitút združuje odborných i laických záujemcov o psychoterapiu a socioterapiu a má ambíciu priblížiť tieto odborné oblasti čo najširšiemu okruhu ľudí, ako aj poukázať na možnosti ich využitia pre každodenný osobný i pracovný život.

Ak máte záujem o túto oblasť, chcete pomáhať druhým, alebo pomoc hľadáte, tieto stránky sú určené aj vám. Nájdete tu informácie o možnostiach vzdelávania sa, o workshopoch, konferenciách, o tom, ako môže byť psychoterapia a socioterapia užitočná aj vo vašom zariadení, organizácii či firme. Na stránke nájdete odborné články.

Budeme radi, keď prispejete aj vy k tomu, aby táto stránka žila, a preto neváhajte, čítajte a píšte, sme tu pre vás.

PhDr. Lívia Dobšovič

PhDr. Lívia Dobšovič

predsedníčka, koordinátorka pre socioterapeutické výcviky, redakcia Zoznamu socioterapeutov Slovenska, členka redakčnej rady časopisu Socioterapia

mobil: 0917 110 067
email: livia.dobsovic@gmail.com

Mgr. Marianna Zalesňáková

Mgr. Marianna Zalesňáková

podpredsedníčka, koordinátorka INPP školského intervenčného programu pre SR

mobil: 0905 555 600
email: marianna.kadlecikova@inpp.online

PhDr. Ľudo Dobšovič

PhDr. Ľudo Dobšovič

odborný garant pre psychoterapiu a výcviky v psychoterapii, facilitátor výcvikov v PCA poradenstve a psychoterapii a socioterapii

mobil: 0905 428 629
email: dobsovic.l@gmail.com

Mgr. Helena Šaldová

Mgr. Helena Šaldová

mobil: +420 733 104 080
email: helena.saldova@gmail.com

Mgr. Lucia Čibenková

Mgr. Lucia Čibenková

tajomníčka, šéfredaktorka časopisu Socioterapia a psychoterapia

mobil: 0905 628 027
email: lucia.cibenkova@gmail.com

Mgr. et Mgr. Viera Lutherová

Mgr. et Mgr. Viera Lutherová

koordinátorka aktivít INPP v SR a seminára Psychoterapia, socioterapia a dieťa, členka redakčnej rady časopisu Socioterapia

mobil: 0908 907 585
email: viera.lutherova@inpp.online

Mgr. Jana Trčková

Mgr. Jana Trčková

koordinátorka aktivít INPP v ČR

mobil: +420 720 111 712
email: jana.trckova@inpp.online

MUDr. Ivan Juráš

MUDr. Ivan Juráš

odborný garant pre INPP v SR a ČR

email: ivan.juras@inpp.online

Mgr. Monika Gregussová

Mgr. Monika Gregussová

koordinátorka ročného kurzu INPP pre SR a ČR

mobil: 0908 028 051
email: monika.gregussova@inpp.online

Mgr. Monika Grepiniaková

Mgr. Monika Grepiniaková

mobil: 0904 862 746
email: grepiniakovamony@gmail.com

Mgr. Naďa Jurečková

Mgr. Naďa Jurečková

mobil: +420 723 186 730
email: nada.jureckova@inpp.online

Mgr. Marian Královič

Mgr. Marian Královič

mobil: 0908 781 951
email: marian.kralovic.mk@gmail.com

Ing. Marek Štefunko

Ing. Marek Štefunko

IT podpora

email: marek.stefunko@gmail.com

Filip Kubiš

Filip Kubiš

technická podpora projektov

mobil: 0911 898 170
email: filip@konkurencia.eu

Mgr. Žaneta Heřmanová

Mgr. Žaneta Heřmanová

mobil: 0911 293 233
email: zaneta.hermanova@gmail.com

Eva Balážová

Eva Balážová

mobil: +421 903 423 706
email: eva.balazovaa@gmail.com

Michaela Ostricová

Michaela Ostricová

mobil: +421 904 593 011
email: michaela.ostricova@gmail.com

Peter Ingriš

Peter Ingriš

mobil: +421 901 911 158
email: dusevtak@gmail.com

Ivan Tiko

Ivan Tiko

mobil: +421 905 234 005
email: ivantiko1@gmail.com

Peter Žipaj

Peter Žipaj

mobil: +421 918 779 516
email: zipaj.peter@gmail.com

Aktuálne