Socioterapia a psychoterapia

Nie je jednoduché nájsť podobnosť a rozdiely medzi socioterapiou a psychoterapiou a dostatočne presne ich voči sebe vymedziť. Problém spôsobuje najmä ich úzke prepojenie a súčinnosť v terapeutickej praxi a aj fakt, že obe používajú veľmi podobné spôsoby práce, i keď v...

Socioterapia v službách slušnosti a statočnosti

Sociálna práca sa čoraz zreteľnejšie udomácňuje v každodennom živote našej spoločnosti - aspoň podľa počtu absolventov vysokých škôl to tak vyzerá – hoci v praxi je jej pramálo. Rovnako tak súčasť sociálnej práce – socioterapia. Myslím si, že by bolo nosením dreva do...

Čo je ozajstná príčina závislosti?

Téma o závislostiach patrí medzi bežné a aktuálne témy v spoločnosti. Autorka v článku popisuje príčiny a princíp závislosti, ktoré sa prejavujú vo vzťahoch, aj na zdravotnom stave ľudí.

Kto je vinníkom?

Nasledujúca prípadová štúdia je ukážkou skupinovej práce technikou Worldwork v nápravno-výchovnom zariadení. Skupinu tvoria väzni z oddelenia s maximálnou ostrahou, dozorcovia a facilitátori.

Terapia konfliktných vzťahov v spoločnosti

Socioterapeutický dialóg je jedna z možností, ktorá má potenciál byť trvale udržateľná. Rovnocenne sa počas neho pracuje s názormi, postojmi, hodnotami i emóciami. Osobný zážitok počas spoločnej diskusie prispieva k zmene. Tento spôsob sfunkčňovania sociálnych vzťahov sa nazýva OPEN FORUM.

Tao facilitovanie

Porovnanie niektorých princípov východnej filozofie TAO s PCA prístupom s užším zameraním na facilitovanie encounterovej skupiny.

Brene Brown: Sila zraniteľnosti

Brene Brown študuje prepojenie ľudí — našu schopnosť vcítiť sa, patriť niekam, milovať. V zábavnej prednáške na TEDxHouston ponúka hlboký vhľad, ktorý získala vo svojom výskume, vhľad, ktorý ju poslal na výpravu k lepšiemu porozumeniu seba samej aj ľudstva. Prednáška, o ktorú sa treba podeliť.

Je encounterová skupina pre každého?

Autorka píše o procesoch prebiehajúcich v encounterovej skupine, pripája svoj pohľad facilitátora a tiež svoje skúsenosti získané v praxi.

Frekventantom centrovaný otvorený výcvik v PCA prístupe

Nová forma psychoterapeutického výcviku, ktorý ponúka Inštitút psychoterapie a socioterapie na Slovensku, tzv. otvorený výcvik, vznikol z rozhoduntia členov výcvikovej skupiny zmeniť spôsob vzdelávania v psychoterapii tak, aby výcviková prax plne odrážala základné princípy a hodnoty Človekom centrovaného prístupu.

Aktuálne