Postup krokov na poukázanie 1 % (2 %) pre PRÁVNICKÉ osoby

Vypočítate si vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 €. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane, kde...

Postup krokov na poukázanie 2 % (3 %), ak ste ZAMESTNANEC

Požiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma,...