Socioterapia a psychoterapia

Nie je jednoduché nájsť podobnosť a rozdiely medzi socioterapiou a psychoterapiou a dostatočne presne ich voči sebe vymedziť. Problém spôsobuje najmä ich úzke prepojenie a súčinnosť v terapeutickej praxi a aj fakt, že obe používajú veľmi podobné spôsoby práce, i keď v...

Socioterapia v službách slušnosti a statočnosti

Sociálna práca sa čoraz zreteľnejšie udomácňuje v každodennom živote našej spoločnosti – aspoň podľa počtu absolventov vysokých škôl to tak vyzerá – hoci v praxi je jej pramálo. Rovnako tak súčasť sociálnej práce – socioterapia. Myslím si, že by bolo nosením...

Čo je ozajstná príčina závislosti?

Už dlhší čas sledujem v okolí rôzne články na tému závislosti. Okrem závislosti od alkoholu, nikotínu a tvrdých drog sa objavujú články na tému závislosť od jedla, partnera, dieťaťa, práce, behu či dokonca vody. Napadá mi zase a znova otázka: Ako môže byť v tomto...

Kto je vinníkom?

Prípadová štúdia riešenia konfliktu vo väznici Max Shupbach, Inštitút hlbokej demokracie (Deep Democracy Institute) Každá organizácia, i väznica, je miestom so zložitými vzťahmi, rolami a skupinami, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Každá rola a skupina v sebe skrýva aj...

Terapia konfliktných vzťahov v spoločnosti

SME BEZMOCNÍ PRI RIEŠENÍ KONFLIKTOV V SOCIÁLNYCH SYSTÉMOCH ŠIRŠÍCH NEŽ JE RODINA? JE CHRONICKÝ KONFLIKT MEDZI SOCIÁLNE ODLIŠNÝMI SKUPINAMI NEVYHNUTNÝ, NEZVRATNÝ ALEBO NERIEŠITEĽNÝ? AKO POSTUPOVAŤ, AKÉ SÚ NAŠE MOŽNOSTI? Socioterapeutický dialóg je jedna z možností,...