Socioterapia & psychoterapia 2/2016

Magazín Socioterapia zmenil názov, pribudla doň psychoterapia. Aj o prienikoch týchto dvoch disciplín sa dočítate v aktuálnom vydaní. Zaujímavé je tiež zamyslenie sa nad tým, kde sú príčiny radikalizácie spoločnosti či ako môže škola fungovať...

Socioterapia 1/2016

V prvom tohtoročnom vydaní e-magazínu Socioterapia sa zamýšľame nad zneužívaním pomoci, nad prístupom k deťom v detských domovoch a prinášame aj kazuistiku zo socioterapeutickej praxe.

Socioterapia 4/2015

Zamýšľame sa nad utečeneckou krízou a jej dopadmi na Slovensko, upozorňujeme na prehlbovanie sa nezrelého správania v spoločnosti, prinášame pohľad na porozvodovú prax v zahraničí a u nás a skúmame pre a proti zavedeniu povinného predškolského vzdelávania detí zo...

Socioterapia v službách slušnosti a statočnosti

Sociálna práca sa čoraz zreteľnejšie udomácňuje v každodennom živote našej spoločnosti – aspoň podľa počtu absolventov vysokých škôl to tak vyzerá – hoci v praxi je jej pramálo. Rovnako tak súčasť sociálnej práce – socioterapia. Myslím si, že by bolo nosením...

Socioterapia 2/2015

Jarné vydanie nášho e-magazínu je zamerané na prax a dozviete sa v ňom, ako sa dá naozaj riešiť tzv. rómsky problém, ako si poradiť s konfliktami v škole aj to, ako dať nádej tým, ktorí ju strácajú. Ďalšou z tém je sloboda v prác a ak chcete vedieť viac o tom, ako...