Socioterapia a psychoterapia

Nie je jednoduché nájsť podobnosť a rozdiely medzi socioterapiou a psychoterapiou a dostatočne presne ich voči sebe vymedziť. Problém spôsobuje najmä ich úzke prepojenie a súčinnosť v terapeutickej praxi a aj fakt, že obe používajú veľmi podobné spôsoby práce, i keď v...