Požiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  • 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

Do tlačiva Vyhlásenie napíšete vaše údaje a sumu, ktorú nám chcete poukázať, ako aj naše údaje.

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 31817530
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Inštitút psychoterapie a socioterapie
Sídlo: Levočská 3, 851 01 Bratislava

Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručíte do 31.03.2021 na daňový úrad podľa vášho bydliska. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % (3 %) na náš účet, ktorý vy už neuvádzate, DÚ ho pozná.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete aj tu.

V prípade, že chcete ešte podrobnejšie informácie, nájdete ich tu.