Vypočítate si vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 €.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane, kde vyplníte naše údaje:

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 31817530
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Inštitút psychoterapie a socioterapie
Sídlo: Levočská 3, 851 01 Bratislava

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.
Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá.
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok prevedie do 90 dní peniaze na náš účet. Vy náš účet neuvádzate, DÚ ho pozná.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete aj tu.

Ak chcete ešte potrebujete informácie, nájdete ich tu.