Vypočítate si:

  • 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane, kde vyplníte tieto údaje:

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 31817530
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Inštitút psychoterapie a socioterapie
Sídlo: Levočská 3, 851 01 Bratislava

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.
Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok poukáže peniaze do 90 dní na náš účet. Vy náš účet neuvádzate, DÚ ho pozná.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete aj tu.

V prípade, že chcete ešte podrobnejšie informácie, nájdete ich tu.