SME BEZMOCNÍ PRI RIEŠENÍ KONFLIKTOV V SOCIÁLNYCH SYSTÉMOCH ŠIRŠÍCH NEŽ JE RODINA?
JE CHRONICKÝ KONFLIKT MEDZI SOCIÁLNE ODLIŠNÝMI SKUPINAMI NEVYHNUTNÝ, NEZVRATNÝ ALEBO NERIEŠITEĽNÝ?
AKO POSTUPOVAŤ, AKÉ SÚ NAŠE MOŽNOSTI?

Socioterapeutický dialóg je jedna z možností, ktorá má potenciál byť trvale udržateľná. Rovnocenne sa počas neho pracuje s názormi, postojmi, hodnotami i emóciami. Osobný zážitok počas spoločnej diskusie prispieva k zmene. Tento spôsob sfunkčňovania sociálnych vzťahov sa nazýva OTVORENÉ FÓRUM.

KTO LIEČI SOCIÁLNE TRAUMY A KONFLIKTY?

Ak prežívame vnútorný konflikt, navštívime psychoterapeuta, ak je to konflikt v partnerskom vzťahu alebo v rodine, vyhľadáme rodinného terapeuta. V konflikte, ktorý zasahuje celú komunitu alebo dokonca celý sociálny systém obce/mesta,nemáme zaužívané postupy. Je to územie nikoho. Polícia zasahuje pri porušení zákona, obec vtedy, ak sa porušujú pravidlá občianskeho spolužitia. Účinok a trvalosť nariadení tretej strany v akomkoľvek konflikte sa rovná učiteľkinmu zásahu voči bijúcim sa chlapcom na školskom dvore: „…teraz si podajte ruky a už budete kamaráti, dobre?“ Podstata konfliktu ostala neporozumená, nedotknutá a teda nezmenená. Pri najbližšej interakcii sa rozhorí novou silou.

Ako spolu fungovať s rozdielnymi hodnotami, záujmami, životnými štýlmi, kultúrami v súčasnom svete, kde to, čo nie je zakázané zákonom, je dovolené? Napríklad verejné priestranstvá môžu byť využívané podľa potrieb občanov. Bezdomovec sa počas pekného dňa chce na lavičke v parku vyspať, zamestnanec blízkej firmy zjesť obed, skupina hlučných imigrantov podebatovať, mamina s deťmi a psíkom zahrať a tínedžeri tráviť voľný čas počúvaním hudby. Kto má právo a kto nemá právo byť v parku; kto sa má ako správať; kto má komu vyhovieť; kto má koho pochopiť? Sú zápach bezdomovca, krik Pakistancov, hudba tínedžerov horšie ako krik hrajúcich sa detí alebo defekujúci pes? V prípade konfliktu záujmov má zasiahnuť kto? Polícia? Na akom základe, s akými právomocami, proti komu a s akým účinkom? Mesto? Umiestnime tam nápis!

KONFLIKT – CESTA K HARMÓNII

V tejto a podobných situáciách sa cítime bezradní, od seba oddelení. Ľudia však k sebe majú omnoho bližšie než sa na prvý pohľad môže zdať. Hlboko verím tomu, že každý živý organizmus je nastavený tak, aby žil v súlade so svojím prostredím. Najvýznamnejším a najbližším prostredím človeka je jeho sociálne okolie. Som presvedčená, že tie najhlbšie a najmúdrejšie sily v nás chcú súlad, zmierenie, chceme sa dohodnúť. Konfrontácia patrí k životu, obrusuje hrany, dáva vzniknúť novým veciam, ale trvalý konflikt nás vyčerpáva a ohrozuje. Žiaden zdravý organizmus nebude zbytočne plytvať silami, iba že by… Iba že by vnímal situáciu ako krajný boj o svoje zachovanie, čo u človeka neznamená len zachovanie života, ale hlavne svojej identity, hrdosti a dôležitosti pre iných. Z tohto dôvodu sa vydávame do boja, vytvárame konflikty. Preto žiadny mocenský zásah zvonka nemôže byť funkčný, lebo tieto zranenia v občanoch len prehĺbi.

DEMOKRATICKEJŠIE NEŽ V DEMOKRACII.

V IPS máme záujem zmierňovať napätie v spoločnosti a rôznymi cestami pracujeme na posilňovaní vzájomného porozumenia a sprostredkovania dialógu medzi jednotlivcami a sociálnymi systémami v konflikte. Nášmu uvažovaniu sú blízke myšlienky, ktoré propaguje medzinárodná sieť DEEP DEMOCRACY INSTITUTES (DDI).Tieto inštitúty šíria koncept tzv. hlbokej demokracie. Je to psycho-socio-politický teoretický rámec interpretácie princípov fungovania spoločnosti, porozumenie vzniku konfliktov. Následne sa aktívne podieľajú na zmene spoločenských vzťahov smerom k ich konštruktívnejšiemu fungovaniu.

Hlboká demokracia je predovšetkým o vypočutí všetkých hlasov, ktoré sa v danej spoločnosti/komunite ozývajú. Je demokratickejšou alternatívou než nami zaužívané vnímanie demokracie, ktorá sa v realite javí ako vláda skupín so silným sociálnym vplyvom. Všetky hlasy by mali dostať priestor a zaznieť. Stúpenci týchto myšlienok sa domnievajú, že k zdravšiemu fungovaniu spoločnosti stačí porozumieť, čo sa v systéme/skupine deje. Pomenovávať skupinovú dynamiku, skryté sily, moc a slabosť jednotlivých subsystémov, ich boj o vypočutie, ocenenie. V DDI opakovane s prekvapením zisťujú, že ľudia sú ochotní k zmene často bez nároku na uspokojenie svojich potrieb alebo iný druh odmeny ako náhle sú akceptovaní a vidia snahu porozumieť im. V DDI po celom svete majú skúsenosti s vysoko konfliktnými skupinami, kde vždy po eskalácii konfliktu dochádza k ochote vzájomne si porozumieť, byť si blízko, pracovať na spoločnom cieli.

OTVORENÉ FÓRUM

DDI propagujú myšlienku otvoreného spoločenského dialógu vo verejnom priestore, vo firmách, organizáciách, kde sú vítaní všetci, ktorí majú záujem riešiť problematické spoločenské alebo firemné otázky. Spoločné stretnutia sú facilitované osobnostne zrelými facilitátormi, ktorí majú skúsenosti s prácou so skupinou a sú schopní facilitovať dialóg smerom otvorenej komunikácii bez bariér. Tím facilitátorov musí byť schopný zvládnuť emocionálne napätú atmosféru, byť nápomocný v pomenovávaní neuvedomovanej skupinovej dynamiky, zachytiť významné momenty v dianí a predovšetkým sa vyznačovať hlbokou dôverou v konštruktívne sily, ktorými disponuje každý jednotlivec, skupina a každý aj zdanlivo beznádejný konflikt. Formu verejných diskusií nazvali Otvorené fórum.

V našom ponímaní je Otvorené fórum formou socioterapeutického priestoru, kde úzkostný klient (komunita/organizácia) predkladá svoj socioterapeutický problém (konflikt) a socioterapeut (facilitátor), ktorý svojim jedinečným prístupom realizuje socioterapeutickú intervenciu. IPS ponúka túto formu špecifickej intervencie pre komunity, ktoré trpia konfliktom.

Viera Filipová

Článok v origináli a príbuzné texty nájdete tu…

Otvorené fórum na Slovensku ponúka IPS. Viac informácii nájdete tu.