Objav sám seba

Mavis Klein: Objav sám seba Transakčná analýza je teória osobnosti a systematickej psychoterapie pre osobnostný rast a osobnostnú zmenu. Jej súčasťou je časť zaoberajúca sa tzv.životnými pozíciami a životnými scenármi – naučenými schémami a postojmi, ktoré sme...

Časopis

Socioterapia a psychoterapia 2018/3 Socioterapia a psychoterapia 2018/2 Socioterapia a psychoterapia 2018/1 Socioterapia a psychoterapia 2017/4 Socioterapia a psychoterapia 2017/3 Socioterapia a psychoterapia 2017/2 Socioterapia a psychoterapia 2017/1 Socioterapia a...

Naučte sa riešiť konflikty

Ľudovít Dobšovič: Naučte sa riešiť konflikty (3. vydanie) ISBN: 978-80-972008-0-0 V tejto knihe autor pútavou formou ponúka informácie o medziľudských vzťahoch, pričom sa zameriava najmä na verbálnu komunikáciu. Popri populárne podávaných teoretických poznatkoch...

Sociálna psychológia, 79 EUR (pre študentov 69 EUR)

Vysokoškolská učebnica sociálnej psychológie absentuje na Slovensku už niekoľko desaťročí. Hoci sa objavili práce aj učebnice sociálnej psychológie, neboli poňaté tak komplexne a tak podrobne a neopierali sa o také množstvo experimentov a výskumov, ako to ponúka...

Kniha – Socioterapia

Publikácia je prvou komplexnou publikáciou na Slovensku a v Česku, ktorá mapuje novovznikajúci odbor – socioterapiu. Tento odbor má svoje pevné miesto v systéme sociálnej starostlivosti a je aplikovateľný aj v školstve, zdravotníctve, vo firmách a organizáciách....