Výcvik
Umenie Socioterapie

,
Výcvik  Umenie  Socioterapie

Výcvikový program „Umenie socioterapie“ pomôže účastníkom lepšie porozumieť svojim klientom a na spoločných stretnutiach sa naučia profesionálne pracovať s ich potrebami (formou individuálnych a skupinových aktivít).

Cieľová skupina: pedagógovia, sociálni pracovníci, vychovávatelia, psychológovia, špeciálni a liečební pedagógovia, resocializační pracovníci, ošetrovateľky/ošetrovatelia, komunitní pracovníci a ostatní pracovníci v sociálnych službách alebo zamestnanci vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, resp. iné pomáhajúce profesie.

Zameranie výcvikového programu: prioritou je osobnostný rast a rozvoj socioterapeutov. Cieľom je zdokonalenie ich schopností poradensky a socioterapeuticky intervenovať a tiež získať praktické poznatky z vedných disciplín, ktoré vyplývajú z multidisciplinárneho charakteru socioterapie: praktické informácie zo zdravotnej oblasti týkajúce sa možných patologických stavov klientov; právne znalosti týkajúce sa socioterapeutickej oblasti; komunikačné zručnosti potrebné pre vedenie individuálnych a skupinových intervencií a základné psychoterapeutické zručnosti.

Dĺžka a štruktúra programu: Výcvik je organizovaný ako 3-ročný program v celkovom trvaní 448 hodín (teoretická časť 52 hodín a praktická časť 396 hodín). Spolu ho tvorí 15 stretnutí, pričom v jednom kalendárnom roku frekventant absolvuje spolu 5 stretnutí (4 predĺžené víkendy a jedno 5-dňové stretnutie) + záverečné stretnutie.

Miesto konania a termín 4.stretnutia (I.cyklus):
Ružomberok, 24. – 28.máj 2017
facilitátori: MUDr.Ivan Juráš – PhDr.Ľudo Dobšovič

Podrobnejšie informácie a učebný plán pre I.cyklus nájdete tu. Ak máte záujem o túto formu vzdelávania, kontaktujte nás emailom na adrese: vzdelavanie@socioterapia.sk alebo telefonicky: 0917 11 00 67.

Zoznam prihlásených do II.cyklu programu „Umenie socioterapie“:

01. PhDr. SELJMANI Andrea – Košice
02. Mgr. PAGÁČOVÁ FILOVÁ Marianna – Horné Srnie
03. REČIČÁROVÁ Martina – Trenčín
04. RÁSTOČNÁ Renáta – Trenčín
05. VALKOVIČOVÁ Zuzana – Nitra
06. MARTIŠKOVÁ Lenka – Bratislava
Znalosti

Publikované

13. júla 2016