Kniha – Socioterapia

,
Kniha – Socioterapia

Socioterapia-obalka1-620x879Publikácia je prvou komplexnou publikáciou na Slovensku a v Česku, ktorá mapuje novovznikajúci odbor – socioterapiu. Tento odbor má svoje pevné miesto v systéme sociálnej starostlivosti a je aplikovateľný aj v školstve, zdravotníctve, vo firmách a organizáciách.

Socioterapia je práca s jednotlivcami aj skupinami (komunita, pracovný kolektív a pod.) a jej cieľom je obnovenie a sfunkčnenie sociálnych vzťahov, ktoré napomáhajú rozvoju osobnostných kompetencií jednotlivca a jeho znovuzačleneniu sa do sociálneho systému alebo spoločnosti.

S pribúdajúcimi skúsenosťami a rozširovaním vplyvu socioterapie na rôzne oblasti spoločnosti narastá potreba presnej definície a vymedzenia poľa jej pôsobnosti. Kolektív autorov ponúka pohľady na viaceré základné oblasti, v ktorých je možné socioterapiu aplikovať a v ktorých môže veľmi účinne prispieť k riešeniu konfliktov, zlepšeniu nefunkčných vzťahov a odstráneniu ohnísk napätia.

V jednotlivých kapitolách sú zrozumiteľným jazykom rozoberané aplikácie socioterapie v sociálnej oblasti (detské domovy, resocializačné zariadenia atď.), v manažmente a firemných vzťahoch, v zdravotníctve, školstve a vzdelávaní a nepochybne zaujímavá je aj kapitola mapujúca socioterapiu v EÚ.

Kniha je určená predovšetkým ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách (sociálni pracovníci, vychovávatelia, sestry, ošetrovatelia a iní), no rovnako prínosná môže byť aj pre lekárov, psychológov a psychoterapeutov, právnikov, pedagógov, kňazov alebo laikov orientujúcich sa na prácu s ľuďmi.

 

Knihu si môžete objednať priamo tu:

 

Kniha

Vaše meno a priezvisko (povinné)
Váš email (povinné)

Váš telefón

IČO

Fakturačná adresa (povinné)

DIČ

Korešpondenčná adresa

Počet výtlačkov (povinné)

Poznámka

Kniha je zasielaná na dobierku. Cena dobierky v SR je 2,50 €.

Znalosti

Publikované

9. mája 2016