Vitajte na stránke Inštitútu psychoterapie a socioterapie (IPS)

Inštitút združuje odborných i laických záujemcov o psychoterapiu a socioterapiu a má ambíciu priblížiť tieto odborné oblasti čo najširšiemu okruhu ľudí, ako aj poukázať na možnosti ich využitia pre každodenný osobný i pracovný život.

Ak máte záujem o túto oblasť, chcete pomáhať druhým, alebo pomoc hľadáte, tieto stránky sú určené aj vám. Nájdete tu informácie o možnostiach vzdelávania sa, o workshopoch, konferenciách, o tom, ako môže byť psychoterapia a socioterapia užitočná aj vo vašom zariadení, organizácii či firme. Na stránke nájdete odborné články.

Budeme radi, keď prispejete aj vy k tomu, aby táto stránka žila, a preto neváhajte, čítajte a píšte, sme tu pre vás.

PhDr. Lívia Lozsi

PhDr. Lívia Lozsi

predsedníčka, koordinátorka pre Umenie socioterapie, členka redakčnej rady časopisu Socioterapia

mobil: 0917 110 067
email: livialozsi@gmail.com

Mgr. Marianna Kadlečíková

Mgr. Marianna Kadlečíková

podpredsedníčka, koordinátorka INPP školského intervenčného programu pre SR

mobil: 0905 555 600
email: marianna.kadlecikova@inpp.online

PhDr. Ľudo Dobšovič

PhDr. Ľudo Dobšovič

odborný garant pre psychoterapiu a výcviky v psychoterapii, facilitátor výcvikov v PCA poradenstve a psychoterapii a socioterapii

mobil: 0905 428 629
email: dobsovic.l@gmail.com

Ing. Jozef Pacher

hospodár

mobil: ‭‭+49 162 204 90 85
email: office@www.socioterapia.sk

Mgr. Lucia Čibenková

Mgr. Lucia Čibenková

tajomníčka, šéfredaktorka časopisu Socioterapia a psychoterapia

mobil: 0905 548 986
email: lucia.cibenkova@gmail.com

Mgr. et Mgr. Viera Lutherová

Mgr. et Mgr. Viera Lutherová

koordinátorka aktivít INPP v SR a seminára Psychoterapia, socioterapia a dieťa, členka redakčnej rady časopisu Soicoterapia

mobil: 0908 907 585
email: viera.lutherova@inpp.online

Mgr. Jana Trčková

Mgr. Jana Trčková

koordinátorka aktivít INPP v ČR

mobil: +420 720 111 712
email: jana.trckova@inpp.online

MUDr. Ivan Juráš

MUDr. Ivan Juráš

odborný garant pre INPP v SR a ČR

email: ivan.juras@inpp.online

Mgr. Monika Gregussová

Mgr. Monika Gregussová

koordinátorka ročného kurzu INPP pre SR a ČR

mobil: 0908 028 051
email: monika.gregussova@inpp.online

Mgr. Vladimír Kohút

Mgr. Vladimír Kohút

mobil: 0902 222 226
email: vladimir_kohut@www.socioterapia.sk

Mgr. Naďa Jurečková

Mgr. Naďa Jurečková

mobil: +420 723 186 730
email: nada.jureckova@inpp.online

Mgr. Mária Kubišová

Mgr. Mária Kubišová

mobil: 0905 312 362
email: poradna@vztahovaporadna.sk

Ing. Marek Štefunko

Ing. Marek Štefunko

IT podpora

email: marek.stefunko@gmail.com

Filip Kubiš

Filip Kubiš

technická podpora projektov

mobil: 0911 898 170
email: filip@konkurencia.eu

Mgr. Žaneta Heřmanová

Mgr. Žaneta Heřmanová

mobil: 0911 293 233
email: zaneta.hermanova@gmail.com

Mgr. Marian Královič

Mgr. Marian Královič

mobil: 0908 781 951
email: marian.kralovic.mk@gmail.com

Aktuálne