Kritériá pre zápis do Zoznamu socioterapeutov

Pre zápis do Zoznamu socioterapeutov musí záujemca zaslať na adresu IPS nasledovné podklady:

  1. Žiadosť o zápis do Zoznamu socioterapeutov.
  2. Fotokópiu dokladu o VŠ vzdelaní II.stupňa.
  3. Potvrdenie (osvedčenie, certifikát, diplom a pod.) o absolvovaní akreditovaného socioterapeutického výcviku v trvaní minimálne 100 hodín, alebo psychoterapeutického výcviku v trvaní minimálne 450 hodín (akceptujeme aj výcviky v socioterapii absolvované a akreditované v zahraničí).
  4. Potvrdenie o absolvovaní minimálne 75 hodín supervízie v socioterapii alebo v psychoterapii, pričom supervízia môže byť absolvovaná aj ako súčasť socioterapeutického/psychoterapeutického výcviku (potvrdenie vydá socioterapeut/psychoterapeut, ktorý je evidovaný v Zozname socioterapeutov/psychoterapeutov SR).

Aktuálne