14.04.2018
12.05.2018

09:00 – 12:00 hod

Nitra, Svätoplukovo nám.126
Cupola, 2.posch.